Jaisalmer|大胡子与Bhang Lassi

Jaisalmer|大胡子与Bhang Lassi

刷成怪异的粉红色,只有一盏白织灯,昏昏暗暗的店里,我跟M盯着眼前捏得歪歪斜斜的杯,杯里装的就是传说中的Bhang Lassi。